Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двушнекови екструдери; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой линия за предобработка на PVC- профили.“ - в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-3.001-0116 “Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДОКУМЕНТИ НА ПРОЕКТА

Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0116-C01, проект с наименование "Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. / дата: 21.11.2017

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Фирма "Чукурови" започва дейността си в началото на 90-те години, като малка семейна фирма съсредоточена в производството на ролетни, венициански щори, сенници и тенти. През 2006 година, започва производството  на 3, 4 и 6 камерни PVC профили за прозорци и врати. С годините производството нараства и PVC профилите с марка Hammer Plast стават експортна стока. В момента Фабриката изнася продукция в 6 европеиски страни, Румъния, Молдова, Украйна, Сърбия, Македония и Гърция.

Kонтакти

6000 Стара Загора, кв. Индустриален, Фабрика Чукурови

Складови бази

Град Фирма Адрес Телефон
Бургас Чукуруви ООД складова база "Бургас Комерс" 0885 922165
Варна Чукуруви ООД складова база /сортови семена / ул."Янош Хунияди" 6 0889 100046
Велико Търново Чукуруви ООД ул. Магистрална 5 0889 529 701
Кърджали Чукуруви ООД Бул. България 95 0888058002
Пазарджик Икостил ЕООД бул. Мария Луиза 135 034 422987
0899 829500
Пловдив Чукуруви ООД бул. Марица 160 0889 123111
Плевен Чукуруви ООД складова база "Кайлъка ресурс" ул. Българска авиация 0885 922166
Хасково Чукуруви ООД бул. Съединение 44 -"Мебелна ф-ка  Никола Терзиев" 0885 922162
Ямбол Чукуруви ООД ул. Индустриална 1 0889 803 922

© 2011 - 2017 Фабрика Чукурови | Hammer Plast ™ | Всички права запазени

Design by: Five Magics